2 கருத்துரைகள்
  1. நேற்றின் சுகந்தமும் நாளையின் வண்ணங்களும் கொண்ட மலர் இன்றும் என்றும் உங்கள் கையெட்டும் தொலைவிலேயே மலரட்டும் பாரதிகுமார்.

    ReplyDelete