2 கருத்துரைகள்
  1. திருக்குறள் நினைவாற்றல் வழிகாட்டி, பற்றி பயனுள்ள பகிர்வுகள்..பாராட்டுக்கள்..!

    ReplyDelete
  2. வியப்பளிக்கும் தகவல்கள். நினைவாற்றலுக்கு வழிகாட்டியே தான். பகிர்வுக்கு நன்றிகள் + பாராட்டுக்கள்.

    ReplyDelete